1970 startade min far Åke Hammarström verkstaden, själv började jag aktivt i firman efter verkstadsskolan 1980.
Då far gick i pension 1990 tog jag över verksamheten. 1991 var jag på en kurs i Tyskland för att lära mig eckold.
Våren-99 åkte jag till Fournier i Detroit för att genomgå en kurs i plåtformning.Rolf Hammarström