Jaguar E-Type Serie 1 4.2 OTS
Jaguar E-type ser 1 4,2 litre OTS 1966 ägare: Dan Gunnarsson Karlstad

Denna bil hade Importerats från England där den körts åren 1966 - 1977 och
under denna tid hade bilen fått några rostskador reparerade på ett mycket
bristfälligt sätt ( Dubbelplåt och mycket plast) den hade sedan omlackerats.
Efter 1977 hade bilen ställts av i ett varmgarage och stått där fram till
1997 då nuvarande ägaren påbörjade en demontering för renovering.

Vi tog hand om bilen i början av 1999 då den var helt demonterad och blästrad och
anlände på en specialtillverkad vagn och vi utförde sedan följande arbeten-
Byte av yttertrösklar
Byte av bakre golv i sittbrunnen
Byte av båda bakskärmarna
Byte av golv under bagageutrymme
Byte av båda dörrplåtarna samt reparation av dörrstommarna

I samband med monteringen av dessa delar så fick också en del andra plåtar
nytillverkas och bytas
Bilen monterades i en specialtillverkad jigg under arbetet och efter
avslutade svetsarbeten placerades karossen på sin vagn igen och
tennspacklades samtidigt som dörrar och motorhuv inpassades.
Bilen lackerades under våren 2000 och ägaren slutmonterar nu själv bilen och
beräknar att den är i trafik sommaren 2001.