HD - 1997
Utfört arbete:
Ombyggnad lyckthus, förlängning av tank, tillverkning av tank,
tillverkning av kromlister.